Aktualności

1. Rada polityki pieniężnej obniżyła stopkę lombardową do 4%. W związku z tym maksymalne oprocetnowanie pożyczki wynosi 16%. Więcej informacji można uzyskać na stronie NBP.