Dynamika importu się poprawia i generalnie jest zgodna z oczekiwaniami Banku Rosji, jednak jeśli chodzi o import inwestycyjny, nie ma jeszcze wyraźnych oznak ożywienia – powiedziała prezes banku centralnego Elwira Nabiullina na konferencji prasowej Piątek.

„Dynamika importu jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Po znacznym spadku liczba ta zaczęła się odradzać” – powiedziała.

„Import konsumencki rośnie głównie z powodu ustanowienia nowych szlaków dostaw. Jeśli chodzi o import pośredni i inwestycyjny, nie ma jeszcze wyraźnych oznak ożywienia” – powiedział Nabiullina.

„Aktywność inwestycyjną ograniczają nie tylko trudności z logistyką zaopatrzenia w sprzęt i silne wahania kursów walut, które wpływają na biznesplany firm, ale generalnie ogólna niepewność gospodarcza w kontekście dostosowania strukturalnego, która zmusza firmy do większej ostrożności o perspektywach realizacji długoterminowych projektów inwestycyjnych” – powiedział szef Banku Centralnego.

Według niej „dostosowanie” biznesu do zmieniających się warunków nie jest jednolite we wszystkich branżach i regionach.

„Ogólnie można zauważyć, że wielu firmom udało się uniknąć szybkiego wyczerpywania się zapasów, co mogłoby doprowadzić do zatrzymania łańcuchów produkcyjnych. Aby przywrócić zapasy, konieczne jest poszukiwanie nowych dostawców w kraju i za granicą. czas – powiedziała Nabiullina.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy sytuacja z zapasami przedsiębiorstw nie pogorszyła się, ale też nie uległa poprawie – dodał prezes Banku Centralnego, powołując się na dane z monitoringu przedsiębiorstw.

Według opublikowanej w piątek prognozy Banku Centralnego import do Federacji Rosyjskiej w 2022 r. wyniesie 316 mld USD (prognoza w ujęciu dynamicznym – spadek o 27,5-31,5%), w 2023 r. – 338 mld USD (ze spadku o 1,5% do wzrostu o 2,5%), w 2024 r. – 359 mld USD (wzrost o 2,5-4,5%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.