Zaktualizowany pogląd firmy BlackRock na akcje. Nawiązując do mojego nagłówka, różne wagi są w różnych ramach czasowych. Powiedz analitykom:

  • W naszych strategicznych poglądach na okres co najmniej pięciu lat przeważamy nad akcjami. Spodziewamy się, że banki centralne ostatecznie pogodzą się z pewną inflacją i przeanalizują krótkoterminowe zagrożenia.
  • Taktycznie jesteśmy niedoważeni w akcjach DM, ponieważ banki centralne wydają się być nastawione na przesadne zaostrzanie polityki i widzimy spowolnienie aktywności. Rosnące koszty nakładów stwarzają również ryzyko podwyższenia marż zysku przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.