„Zniesienie blokady COVID-19 w Szanghaju dodatkowo zwiększyło chiński eksport w czerwcu, ale import rósł wolniej niż oczekiwano, co wzbudziło obawy o słabszy popyt krajowy. Chiński import nadal był obciążony słabszym krajowym popytem na samoloty, pojazdy silnikowe, olej roślinny, rudę żelaza i wyroby stalowe oraz produkty mechaniczne i elektryczne.

„W rezultacie nadwyżka handlowa wzrosła do rekordowego poziomu 97,94 mld USD z 78,76 mld USD w maju”.

„W pierwszej połowie 2022 r. eksport i import wzrosły odpowiednio o 14,2% r/ri 5,7% r/r. W przyszłości globalny popyt może zostać osłabiony przez zaostrzenie polityki pieniężnej, wysoką inflację i rosnącą niepewność. Tymczasem krajowe odrodzenie COVID-19 może spowodować zakłócenia w przepływach handlowych Chin, ale uważamy, że najgorsze może się skończyć, ponieważ rząd szuka bardziej zrównoważonego podejścia do zarządzania ryzykiem gospodarczym i zdrowotnym związanym z COVID-19.

„Biorąc pod uwagę wysoką bazę porównawczą w 2021 r., kiedy chiński eksport i import wzrosły odpowiednio o 29,9% i 30,1%, spodziewamy się bardziej umiarkowanego wzrostu eksportu o 10-12% i około 5% w przypadku importu w tym roku”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.