Podsumowanie punktów z raportu WPAC:

  • Tempo wzrostu spowalnia do 0,40% z 0,56%
  • Nadal wskazuje na dynamikę wzrostu powyżej trendu w najbliższym czasie
  • Spowolnienie tempa wskazuje na spowolnienie gospodarcze później w 2022 r.

I dalej:

  • Indeks czerwcowy wychwytuje bardzo wczesny wpływ cykli zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne.
  • Westpac obecnie spodziewa się spowolnienia wzrostu z 4% w 2022 r. do 2% w 2023 r. Ta perspektywa jest w dużym stopniu uzależniona od profilu cyklu zacieśniania się Banku Rezerw.
  • Pomimo niedawnego spowolnienia, tempo wzrostu Indeksu na początku roku jest nadal wysokie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.