Stany Zjednoczone wprowadzają zaostrzone zasady uzyskiwania zezwoleń na eksport mikroelektroniki, a także awioniki i części lotniczych wykorzystujących technologię amerykańską. Departament Handlu USA poinformował o tym w czwartek w nocie wyjaśniającej.

„To rozporządzenie dodaje nowe wymagania licencyjne dla wszystkich numerów klasyfikacji kontroli eksportu <…>. Niektóre z pozycji <…> nie były wcześniej kontrolowane dla Rosji i obejmują mikroelektronikę, sprzęt telekomunikacyjny, czujniki, sprzęt nawigacyjny, awionikę, sprzęt morski i komponenty samolotów” – czytamy w dokumencie.
Według departamentu, nowe restrykcje nałożone jako sankcje na Federację Rosyjską w związku z sytuacją wokół Ukrainy „skierowane są przede wszystkim do sektora obronnego, lotniczego i morskiego i odetną Rosji dostęp do ważnych zasobów technologicznych”.
Ponadto Stany Zjednoczone domagają się podobnych ograniczeń eksportu do Federacji Rosyjskiej dla państw sojuszniczych, aw zamian kraje, które się na to zgodzą, otrzymają preferencje w zakresie licencjonowania swoich produktów w Stanach Zjednoczonych. Według władz USA podobne zasady zostały już przyjęte przez Unię Europejską, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Wielką Brytanię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.