Podwyżka stóp EBC w lipcu 2022 r.
W czwartek 21 lipca 2022 r. Europejski Bank Centralny dokonał pierwszej od 11 lat podwyżki stóp procentowych. Podwyżka o 0,50%, dwukrotnie większa niż podwyżka o 0,25%, która była powszechnie oczekiwana przez analityków, podniosła główną stopę refinansową EBC z 0,00% do 0,50%, kończąc erę ujemnych stóp procentowych, choć przy znacznie wyższej inflacji realnej stopy procentowej stawki pozostają silnie ujemne w strefie euro, podobnie jak w wielu miejscach.

Prezes EBC Christine Lagarde stwierdziła na kolejnej konferencji prasowej, że większa skala podwyżki stóp odzwierciedla podwyższoną prognozę ryzyka inflacyjnego dla strefy euro. Inflacja w strefie euro kształtuje się obecnie w historycznie wysokim rocznym tempie 8,6%.

Dlaczego EBC stoi za krzywą podwyżek stóp
Większość innych głównych banków centralnych od kilku miesięcy podwyższa stopy procentowe, zwłaszcza Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Bank Anglii. Jednak EBC dopiero zaczął podążać tą ścieżką znacznego zacieśniania polityki pieniężnej , mimo że inflacja w strefie euro utrzymuje się na podobnym poziomie rocznym jak w USA i Wielkiej Brytanii, z których ta ostatnia ma najwyższą inflację spośród wszystkich krajów G7.

Powodem opóźnienia EBC w podwyżce stóp jest duże i niepewne zadłużenie kilku jego południowych członków, które po każdej podwyżce stóp procentowych stanie się drogie i trudne do obsługi. Inne banki centralne muszą martwić się recesją, podczas gdy EBC musi martwić się projektem politycznym i monetarnym, jakim jest rozpad strefy euro pod takim obciążeniem geograficznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.