Kurs EUR/USD gwałtownie spadł po wybiciu poniżej kluczowego wsparcia cenowego z YTD i minimów z 2017 r. na 1,0350/41. Analitycy Credit Suisse szukają tego, aby utorować drogę do spadku do parytetu/0,99, gdzie oczekiwana jest kolejna faza konsolidacji.

BARIERA CENOWA 1.0341/66 IDEALNIE OGRANICZA DALSZĄ SIŁĘ
„Pozostajemy bezpośrednio negatywni ze wsparciem poniżej 1,0073 widzianym następnie na 1,0060/50 przed parytetem/0,99, który naszym zdaniem najlepiej jest osiągnąć w horyzoncie czasowym 2-4 tygodni. Następnie naszym nastawieniem byłoby pojawienie się kolejnej fazy konsolidacji/odbudowy, podobnej do tej, którą widzieliśmy w maju/czerwcu”.

„Widać natychmiastowy opór przesuwający się do 1,0185/92, powyżej którego może złagodzić natychmiastową tendencję spadkową, aby powrócić do oporu na poziomie 1,027/77, przy czym bariera cenowa 1,0341/66 idealnie ogranicza dalszą siłę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.