W najnowszym badaniu opublikowanym w piątek Europejski Bank Centralny (EBC) stwierdził, że „rosnący popyt konsumencki w strefie euro odgrywa coraz większą rolę w nadmiernej inflacji”.

DODATKOWE DANIA NA WYNOS
„Niektórzy decydenci obawiali się – presja cenowa jest coraz bardziej zakorzeniona”.

„W ostatnich miesiącach czynniki podażowe i popytowe odgrywały zasadniczo podobną rolę w (podstawowej) inflacji”.

„W ostatnim czasie wkład komponentów napędzanych głównie popytem w inflację usług przewyższał wpływ komponentów napędzanych głównie podażą”.

Reakcja rynku
Wspólna waluta jest niewzruszona powyższymi ustaleniami, z kursem EUR/USD na poziomie 0,9807, co oznacza wzrost o 0,21% w ciągu dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.