The Dalliance Services Company, kontrolowana przez głównego właściciela grupy Qiwi, Sergeya Solonina, zrewidowała parametry skupu akcji grupy.

Będzie kupować akcje po ustalonej cenie 2,5 USD za akcję, całkowita kwota wykupu nie uległa zmianie – do 25 mln USD, podała grupa w oświadczeniu.

Firma Dalliance Services Company planuje nabyć do 10 milionów akcji klasy B lub amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) (19,1% akcji klasy B lub 15,9% kapitału akcyjnego) po cenie 2,5 USD za akcję.

W przypadku pełnego zapisu spółka może skorzystać z opcji zwiększenia liczby akcji do umorzenia o nie więcej niż 2% ogólnej liczby akcji, czyli może nabyć do 11.045.989 akcji (21,1% akcji klasy B, czyli 17,6% kapitału).

Oferta wygasa o godzinie 00:00 czasu nowojorskiego pod koniec dnia 15 sierpnia 2022 r. Spółka nie planuje jeszcze przedłużenia tego okresu.

Wcześniej firma Solonina zaoferowała akcjonariuszom Qiwi kupno od nich akcji po cenie od 2,2 do 2,7 USD za akcję. Przy maksymalnej cenie 2,7 USD za akcję, firma mogła nabyć 9 259 259 akcji Qiwi (około 17,7% akcji klasy B lub 14,8% kapitału docelowego), po cenie minimalnej 2,2 USD – 11 363 636 akcji (około 21,7% akcji serii B, czyli 18,1% kapitału).

Kapitał zakładowy Qiwi składa się z 10.413.522 akcji klasy A i 52.299.453 akcji klasy B o wartości nominalnej 0,0005 EUR. Jedna akcja serii A uprawnia do 10 głosów, jedna akcja serii B uprawnia do jednego głosu.

ADRy Qiwi są przedmiotem obrotu na Nasdaq, ale 28 lutego 2022 r. handel nimi został zawieszony. Ostatnia cena ADR wymieniona na tej giełdzie wynosiła 5,67 USD za paragon. Firma Dalliance Services nie posiada informacji o wznowieniu handlu Qiwi ADR na Nasdaq.

Wcześniej informowano, że Solonin kupuje akcje Qiwi w celach inwestycyjnych.

Akcjonariusze Qiwi w maju zatwierdzili przejęcie przez grupę, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednej z jej spółek zależnych, udziałów grupy na giełdach. W ramach odkupu Qiwi lub kontrolowana przez niego struktura może odkupić do 10% akcji. Program skupu akcji jest uruchamiany w celu wzmocnienia kursu akcji poprzez zwrócenie dodatkowej wartości akcjonariuszom, jak podała wcześniej grupa. Skupione akcje mogą zostać wykorzystane jako opłata przy ewentualnych fuzjach i przejęciach, a także sfinansować długoterminowy program motywacyjny dla pracowników grupy. Po przywróceniu wartości akcji odkupione papiery wartościowe mogą zostać zwrócone na rynek.

Oferta Dalliance Services Company dotycząca odkupu akcji Qiwi nie jest realizowana w ramach programu odkupu. Wezwanie nie pochodzi od Qiwi, firma i jej zarząd nie wyrazili swojego stanowiska w sprawie wezwania, powiedział wcześniej przedstawiciel grupy.

Qiwi obsługuje jedną z największych usług płatniczych w Rosji. Grupa posiada 14,9 mln wirtualnych portfeli oraz nieco ponad 96 tys. terminali i punktów przyjmowania płatności. Głównym akcjonariuszem Qiwi jest Sergey Solonin (posiada 66,6% głosów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.