Te przeciwbieżne prądy postawiły Bank Anglii w trudnej sytuacji: Bank Anglii podjął w tym tygodniu działania nadzwyczajne, wprowadzając program skupu obligacji, aby uspokoić rynek obligacji w Wielkiej Brytanii, mimo że politycy zamierzali zacząć zmniejszać wielkość bilansu banku centralnego, aby zmniejszyć bodźce gospodarcze i ograniczenie inflacji . Międzynarodowy Fundusz Walutowy powiedział, że uważnie monitoruje plany budżetowe rządu i że nie zaleca dużych programów wydatkowania, biorąc pod uwagę obawy o inflację w wielu krajach.

Aby ograniczyć inflację, Bank Anglii prawdopodobnie podniesie swoją referencyjną stopę procentową do 5%, ponad dwukrotnie więcej niż obecnie oficjalna stopa 2,25%, w nadchodzących miesiącach, twierdzi Michael Cahill, specjalista ds. wymiany walut w Goldman Sachs Research. Ekspert odpowiadał na pytania dotyczące upadku brytyjskiej waluty, polityki pieniężnej Banku Anglii oraz jego oczekiwań wobec brytyjskiej gospodarki.

Co powoduje upadek brytyjskiego funta?

Gospodarka brytyjska doświadczyła znacznego negatywnego szoku zewnętrznego spowodowanego wzrostem cen energii, który wywiera presję na perspektywy wzrostu, ponieważ duża część dochodów jest przeznaczana na rachunki za energię elektryczną – tak zwany szok związany ze standardem życia.

Niedawno rządowe plany pomocy w obniżeniu niektórych z tych kosztów i wsparciu wzrostu gospodarczego przyczyniły się do spadku wartości funta. Plan prawdopodobnie zwiększy podstawową presję inflacyjną i zwiększy dług publiczny – przynajmniej w krótkim okresie – przy czym najbardziej skorzystają gospodarstwa domowe o wyższych dochodach. Prowadzi to do pewnych trudnych kompromisów dla Banku Anglii, który już zmagał się z obniżeniem inflacji bez powodowania zbyt dużego dodatkowego cierpienia konsumentów.

Rynki oczekują pewnego zacieśnienia polityki pieniężnej w odpowiedzi na nowe środki fiskalne, ale nie na tyle, aby całkowicie zniwelować te efekty. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, rynki domagają się wyższej premii za aktywa brytyjskie ze względu na tańszą walutę i niższe ceny długu publicznego.

Jakiej reakcji oczekujesz od Banku Anglii?

Chociaż możliwa jest znaczna podwyżka stóp na kolejnym zaplanowanym posiedzeniu, zwłaszcza jeśli na rynku wzrosną turbulencje, uważamy, że bardziej prawdopodobne są dalsze jastrzębie komentarze ze strony Banku Anglii i duże ruchy na listopadowym posiedzeniu, co pozwoli Komitetowi Polityki Pieniężnej na zmianę wiadomości finansowych w twoich prognozach. Biorąc pod uwagę silniejszą presję inflacyjną po ubiegłotygodniowych ogłoszeniach finansowych i deprecjacji funta, spodziewamy się, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe o 100 punktów bazowych w listopadzie i grudniu, z ostateczną stopą 5%.

Biorąc pod uwagę podwyższoną niepewność zarówno co do siły podstawowych czynników, jak i kierunku polityki fiskalnej i monetarnej, widzimy dwustronne zagrożenia dla naszych bazowych perspektyw. Dalsza presja na wzrost cen energii, w połączeniu z brakiem wsparcia biznesowego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy lub ciągłym niefinansowanym wsparciem fiskalnym skierowanym do zamożniejszych gospodarstw domowych, które mają niższą krańcową skłonność do konsumpcji, oraz agresywny cykl podwyżek stóp procentowych Banku Anglii może prowadzić do większej ostra recesja w Wielkiej Brytanii.

Z drugiej strony, niższe ceny energii wynikające z niższych hurtowych cen energii i ostrożna polityka fiskalna zmniejszą presję na Bank Anglii, aby agresywnie podnosił stopy procentowe. Mogłoby to zmniejszyć presję na dochody gospodarstw domowych poprzez obniżenie spłat za energię elektryczną i kredyty hipoteczne. W tym scenariuszu możliwe jest, że recesja w Wielkiej Brytanii będzie bardzo łagodna i krótkotrwała, z silnym odbiciem wzrostu gospodarczego w 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.