Jak kupować akcje i inwestować na giełdzie? Dowiedz się, jak kupować akcje na giełdzie i łatwo obniżać opłaty transakcyjne oraz inne praktyczne aspekty inwestowania w akcje.

W sytuacji, gdy inflacja rośnie do poziomów niewidzianych od ponad 30 lat zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak iw Polsce, ochrona oszczędności przed inflacją staje się kwestią krytyczną. Jeśli chcesz chronić swoje oszczędności przed inflacją, musisz być znacznie bardziej przedsiębiorczy niż wiele lat temu. Dzieje się tak, ponieważ obecne stopy depozytów bankowych nie pokrywają inflacji. Nie znamy również rentowności obligacji, ponieważ rentowności obligacji są znacznie poniżej bieżącej inflacji.

Jak kupić akcje?

W tej sytuacji ludzie podejmują większe ryzyko w poszukiwaniu zysku. Jednym z takich miejsc jest giełda. Na giełdzie inwestorzy mogą spodziewać się wyższych zwrotów z inwestycji.

Gry giełdowe dla początkujących

Nawet termin „gry giełdowe” jest tak szkodliwy dla rynków kapitałowych i wprowadza w błąd swój charakter. Giełda to nie kasyno. Kiedy wchodzisz do kasyna, grasz przeciwko jego właścicielowi, a Twoje szanse na wygraną (z pewnymi wyjątkami) są niższe niż Twoje szanse na przegraną. Z drugiej strony na giełdę stale napływa nowy kapitał. płynie głównie w postaci dywidend od spółek giełdowych, a także od nowych inwestorów.

Jak kupić akcje? Ten tekst obejmuje tylko kwestie techniczne dotyczące inwestowania na giełdzie. Cechy osobowości, które powinien posiadać inwestor oraz strategie do wyboru są opisane w przewodnikach Jak inwestować na giełdzie oraz w 5 poradach dla początkujących inwestorów. Polecamy również przeczytanie naszego obszernego artykułu o inwestycjach:


Jak inwestować pieniądze: akcje, obligacje, depozyty, złoto, waluty i inne. Jak kupić akcje?

Temat Inwestowanie na giełdzie dla początkujących powinien zacząć się od podstawowej definicji i tego, jak działa giełda. Giełda to miejsce, w którym spotykają się ludzie i instytucje, które chcą kupować i sprzedawać akcje, obligacje, papiery wartościowe i inne papiery wartościowe. Inwestorzy to kupujący i sprzedający papiery wartościowe. Inwestorzy kupują instrumenty finansowe w nadziei na osiągnięcie zysku w postaci stóp procentowych, dywidendy lub wzrostu ceny nabywanego aktywa. Inwestujesz tylko z zyskiem.

KROK 1. OTWARCIE RACHUNKU INWESTYCYJNEGO

Początkujący inwestorzy stawiają pierwsze kroki w firmie maklerskiej (inne nazwy to maklerzy giełdowi lub brokerzy) i otwierają umowę rachunku inwestycyjnego. Służy do przechowywania i obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Umowę depozytową można podpisać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub złożyć wniosek online. Zamówienie jest następnie dostarczane kurierem. Wystarczy dowód osobisty lub paszport. Jak kupić akcje?


Sama umowa maklerska nie jest zbyt skomplikowana i przypomina trochę umowę rachunku bankowego. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny i inwestować na giełdzie, musisz mieć ukończone 18 lat. Przed podpisaniem umowy należy wypełnić formularz EU MIFID, aby zweryfikować swój poziom wiedzy inwestycyjnej. W pakiecie od grudnia 2016 r. znajduje się również podpisanie formularza US FACTA, który wymaga zadeklarowania, czy jesteś rezydentem podatkowym USA.

Akcje elektroniczne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to zapisy księgowe prowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapomnij więc o scenach w amerykańskich filmach, w których brokerzy szturmują pokój rozdań, krzyczą i wymieniają stosy papierów reprezentujących określoną liczbę akcji. Jak kupić akcje? Wszystko odbywa się teraz elektronicznie i jest przechowywane w pamięci komputera.

Nie tylko akcjami możesz handlować na GPW. Ponadto rynek kasowy oferuje prawa poboru, prawa akcji, akcje ETF, certyfikaty, produkty strukturyzowane (ETP) oraz obligacje na rynku katalizatorów. Dodatkowo GPW oferuje dość szeroką gamę instrumentów pochodnych (rynek terminowy):
kontraktów terminowych i opcji – ale to już liceum i temat na kolejny poradnik.

Zawsze pamiętaj, aby inwestować na giełdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadne rekomendacje, porady ani analizy nie zwalniają Cię z konsekwencji Twoich decyzji. Firma maklerska jest tutaj jedynie pośrednikiem i nie odpowiada za opłacalność transakcji. Ważne jest to, że DM nie jest partnerem handlowym. Kupujesz i sprzedajesz akcje innych inwestorów.

OPŁATY I PROWIZJE LUB KOSZTY ZAKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Jak kupić akcje? Inwestowanie przez osoby fizyczne w akcje spółek giełdowych nie jest działalnością szczególnie kosztowną. Podstawowe wersje rachunków inwestycyjnych są często oferowane i prowadzone bezpłatnie lub za kilkadziesiąt złotych rocznie. Za dodatkowe opcje musisz zapłacić dalej:
np. Dostęp do serwisów informacyjnych lub głębszy wgląd w arkusze zamówień. Domyślnie wyświetlane są tylko najlepsze oferty kupna/sprzedaży, co daje natychmiastowy dostęp do ofert. Zatem najprostszy pakiet powinien wystarczyć początkującemu inwestorowi w 95% przypadków.

Kto powinien rozważyć zakup akcji

Wszystkie instrumenty (nawet fundusze i strategie) mogą być reprezentowane przez wiele wartości. Większość z nich zawiera ryzyko, rekomendowane horyzonty inwestycyjne.
Inwestorzy zainteresowani akcjami powinni pamiętać, że akcje są instrumentami wysokiego ryzyka. Ich oceny mogą znacznie spaść lub wzrosnąć. W skrajnych przypadkach firma może zbankrutować. Dlatego ważne jest przygotowanie zdywersyfikowanego portfela, aby nie polegać na jednym sektorze gospodarki lub nie narażać się na nadmierne ryzyko. Drugą najważniejszą wartością jest horyzont czasowy, czyli ilość czasu, jaką możesz wydać zainwestowane pieniądze. Innymi słowy, era, kiedy nie trzeba jej wyciągać. Jest to bardzo ważne w sytuacjach korygujących i bessy na rynku, gdzie pojawiają się pewne straty z powodu konieczności wypłaty środków.

Istnieją dwa sposoby inwestowania w akcje lub obligacje. Aby zrobić to zgodnie ze sztuką, warto zrozumieć i zrozumieć swój model biznesowy, swoją sytuację finansową i swój pomysł na biznes. Warto zapoznać się z wyceną i perspektywami na kolejne kwartały. Wydaje się to proste, ale kiedy faktycznie zabieramy się do pracy, analiza finansowa nie jest w nas najlepszą częścią, albo czas potrzebny na wykonanie tych czynności sprawia, że ​​zastanawiamy się, co robimy najlepiej. jest inny sposób. Jeśli chcesz skorzystać z możliwości wymiany, możesz zlecić to licencjonowanym profesjonalistom. Tak jak zostawiasz swoje zdrowie lekarzowi, a naprawę samochodu mechanikowi.

Jak kupować akcje

Zakupy akcji zazwyczaj wymagają „oferty publicznej”. Jednak inwestowanie na giełdzie wymaga pewnego doświadczenia i pewnych wymogów formalnych. Giełda to miejsce, w którym osoby fizyczne i instytucje chcą kupować i sprzedawać akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Inwestorzy to osoby, które kupują i sprzedają takie papiery wartościowe. Kupują instrumenty finansowe z nadzieją osiągnięcia zysku w postaci stóp procentowych, dywidend lub aprecjacji cen. Aby kupić akcje, potrzebujesz rachunku inwestycyjnego. Może być skonfigurowany przez pośrednika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.