Tworzenie wspólnego rynku energii elektrycznej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej jest na etapie przygotowywania zasad jego funkcjonowania – powiedział w rozmowie z Wadim Zakrevskiy, dyrektor Departamentu Energetyki Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EWG). białoruska gazeta Respublika.

Zakrewski zauważył, że do uruchomienia wspólnego rynku energii elektrycznej, co planowane jest nie później niż 1 stycznia 2025 r., „potrzebnych jest szereg dodatkowych środków”.

„W pierwszej kolejności należy przygotować zasady funkcjonowania wspólnego rynku energii elektrycznej, które uregulują obrót na nim energią elektryczną, dostęp do usług jej tranzytu przez terytoria państw członkowskich, wyznaczenie i podział przepustowości połączeń międzypaństwowych linii przesyłowych, a także wymiany informacji na wspólnym rynku energii elektrycznej EUG.Obecnie główne wysiłki EWG i państw członkowskich koncentrują się na ujednoliceniu tych zasad.Są one w wysokim stopniu gotowości i powinny zostać zatwierdzone w w obecnym i przyszłym roku” – powiedział.

W celu zorganizowania scentralizowanego obrotu energią elektryczną na wspólnym rynku Rada EWG musi określić operatorów tego obrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.