Oczekuje się, że kurs NZD/USD będzie na razie poruszać się w przedziale 0,5610-0,5810, zauważają stratedzy FX z Grupy UOB Lee Sue Ann i Quek Ser Leang.

KLUCZOWE CYTATY
Widok 24-godzinny: „Nasze oczekiwania na 'gwałtowny spadek kursu nowozelandzkiego, który poszerzy się’ były błędne, ponieważ wzrósł on do maksimum 0,5730. Wydaje się, że szybki wzrost wyprzedza sam siebie i chociaż jest miejsce na testowanie 0,5750 NZD, trwały wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny. Nie przewiduje się pojawienia się głównego oporu na 0,5810. Z drugiej strony, naruszenie 0,5670 (niewielkie wsparcie wynosi 0,5695) oznaczałoby, że obecna presja wzrostowa zelżała”.

Kolejne 1-3 tygodnie: „Po gwałtownym spadku NZD do 0,5592 w zeszły piątek, podkreśliliśmy w naszej aktualizacji wczoraj (03 października, miejsce na 0,5620), że ‚moment spadkowy nie uległ znacznej poprawie, a NZD musi zbić się wyraźnie poniżej 0,5565 przed prawdopodobny jest dalszy trwały spadek”. To powiedziawszy, nie spodziewaliśmy się silnego odbicia, które spowodowało wzrost NZD na poziomie 0,5730. Przebicie naszego poziomu „silnego oporu” na 0,5715 wskazuje, że 3-tygodniowa słabość NZD ustabilizowała się. Uważamy, że obecne ruchy cenowe są wczesnymi etapami fazy konsolidacji i spodziewamy się, że na razie kurs NZD będzie wahał się między 0,5610 a 0,5810”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.