Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły na drugą sesję z rzędu we wtorek, wzorując się na akcjach ze spadkiem zarówno indeksu S&P 500, jak i Nasdaq, ponieważ obawy o spowolnienie wzrostu nadal kierowały inwestorów do bezpiecznej przystani obligacje rządowe.

Wzorcowa krzywa dochodowości US 2/10 pozostała odwrócona piąty dzień z rzędu, przy czym dwuletnia rentowność przekroczyła rentowność dziesięcioletnią aż o 12 punktów bazowych US2US10=TWEB . To największa inwersja od co najmniej marca 2010 r., według danych Refinitiv. Ostatnia była -8,9 pb.

Inne banki odnotowały nieco inny poziom inwersji dla spreadu 2/10. BMO Capital powiedział, że 2s/10s spadł do -10 pb, najbardziej odwróconego spreadu od lutego 2007 r.

„Kombinacja jastrzębich przekonań decydentów monetarnych, budujących obawy o spowolnienie gospodarcze oraz rosnące zainteresowanie czasem trwania zakupów doprowadziło do dalszej kompresji/odwrócenia krzywej” – napisali stratedzy BMO Ian Lyngen i Ben Jeffery w notatce badawczej.

W handlu późnym rankiem rentowności 10-letniego benchmarku w USA spadły o 8 pb, osiągając 2,9078% US10YT=RR .

Departament Skarbu USA będzie sprzedawał 10-letnie obligacje później we wtorek.

Strateg ds. stawek Wells Fargo Zachary Griffiths, we wtorkowej notatce badawczej, powiedział, że spodziewa się słabszego popytu na 10-letni banknot, biorąc pod uwagę, że rentowność spadła o około 10 punktów bazowych w stosunku do poprzedniego poziomu rozliczania aukcji i „znacznie się wzbogaciła w porównaniu z obligacjami skarbowymi 5 i 30s od ostatniej aukcji.”

Zauważył również, że 10-letnie obligacje amerykańskie stały się mniej atrakcyjne dla obcokrajowców po skorygowaniu o kurs walutowy.

Griffiths, na przykład, zwrócił uwagę, że 10-letnie obligacje skarbowe oferują obecnie inwestorom z siedzibą w euro około 100 punktów bazowych mniej niż 10-letnie niemieckie bundy przy zabezpieczaniu pierwszych trzech miesięcy przed ryzykiem walutowym.

Rentowności amerykańskich obligacji 30-letnich spadły o 7,6 pb do poziomu 3,104% US30YT=RR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.