• Para BTC/USD opadła nieco niżej we wtorek, ponieważ nadal obserwujemy wiele wahań. 
  • Bitcoin nie ma realnych szans na zmobilizowanie się do większego ruchu, dopóki sytuacja finansowa się nie zmieni.
  • Dopóki wydaje się, że Rezerwa Federalna będzie kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej, nie będzie zbyt wiele możliwości podejmowania ryzyka ze strony większych inwestorów instytucjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.