Evraz, którego zarząd składa się obecnie tylko z dwóch osób – top managerów samej firmy, prowadzi negocjacje z potencjalnymi kandydatami na stanowiska niezależnych dyrektorów, zgodnie z prezentacją do sprawozdania finansowego grupy.

W marcu 2022 roku, zaraz po nałożeniu sankcji przez Wielką Brytanię na akcjonariusza Evraz Romana Abramowicza, wszyscy dyrektorzy niewykonawczy firmy – Alexander Abramov, Alexander Frolov, Alexander Izosimov, Deborah Goudzhen, Evgeny Shvidler, Evgeny Tenenbaum, Karl Gruber, Maria Gordon, Michael Peet i Stephen Odell opuścili radę. W jej składzie pozostał tylko prezes firmy Aleksiej Iwanow , do którego dołączył CFO Nikołaj Iwanow.

„Evraz nie jest obecnie zgodny z najlepszymi praktykami, spełniając jedynie minimalne wymagania w zakresie ładu korporacyjnego” – zauważa firma w prezentacji, przypominając, że Rada Dyrektorów nadal jest tylko dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.