Ekonomiści z już od kilku kwartałów są bykami USD. W tym momencie nie widzą powodu, by odejść.

DOMINACJA USD ZNIKNIE W PRZYSZŁYM ROKU
„Nadal widzimy wystarczający stopień niepewności co do tego, gdzie wyceniany jest terminal Fed, aby utrzymać dolara w przypadku spadków w stosunku do innych głównych walut rynków rozwiniętych”.

„Słabsze tło dla globalnego popytu powinno nadal wspierać dolara za pośrednictwem kanału bezpiecznej przystani. Powinno to pokazać się w przypadku towaru i wybranych bloków walutowych EM, które były stosunkowo chronione przed dotychczasową siłą USD w porównaniu z podmiotami finansującymi (takimi jak EUR i JPY).”

„W przyszłym roku spodziewamy się, że narracje rynkowe zmienią się w kierunku ożywienia byłego USA. Ale to już historia na inny czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.