Ponadto 19,06 euro za akcję tyle otrzymają akcjonariusze Volkswagena z całkowitych wpływów z pierwszej oferty publicznej spółki zależnej Porsche. Mimo specjalnej dywidendy nie wszyscy inwestorzy byli w pełni usatysfakcjonowani nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem, które odbyło się w piątek w Berlinie. Dominująca pozycja klanu Porsche/Piëch, podwójna rola Olivera Blumena jako nowego CEO i jednocześnie szefa Porsche, wysokość i termin premii za emisję akcji uprzywilejowanych i sprzedaż akcji zwykłych. W Porsche AG: to tylko niektóre punkty sporne między szefem a udziałowcami producenta samochodów z Wolfsburga. Na porządku dziennym była też sytuacja największej niemieckiej firmy w Chinach – wzrost konkurencji w sektorze elektronicznym i doniesienia o łamaniu praw człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.