Prognoza Banku Rezerw Australii z WPAC, mocno zrewidowana w górę.

  • Zrewidowaliśmy nasz profil cyklu stóp RBA, aby uwzględnić ruchy o 50 pb zarówno w sierpniu, jak i wrześniu; po czym nastąpiło obniżenie tempa do wzrostów o 25 pb na każdym posiedzeniu od października do lutego 2023 roku. Zgodnie z tą polityką oczekuje się, że wzrost gospodarczy spowolni do 1% w 2023 r., a stopa bezrobocia wzrośnie z 3% do 4,4% w 2023 r. Oczekujemy, że Bank obniży stopę gotówkową o 100 pb w 2024 r.

Oddzielnie, National Australia Bank podniósł swoje prognozy do 2,85% do końca roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.