USA: sierpniowe dane o zatrudnieniu sygnalizują początek miękkiego lądowania zgodnie ze scenariuszem Fed. Podaż pracy jest wyższa, popyt maleje. We wrześniu możliwy jest wzrost o 75 punktów bazowych, a Fed potrzebuje więcej podobnych sygnałów, aby zobaczyć poprawę perspektyw inflacji. W sierpniu powstaje 315.000. nowych miejsc pracy w gospodarce pozarolniczej wobec 526 tys. (nieznaczny spadek z 528 tys.) w lipcu i przy konsensusie poniżej 300 tys. Dane o zatrudnieniu za poprzednie dwa miesiące zostały zrewidowane w dół o 115 tys. netto, co jest związane głównie z czerwcem.Jednak gospodarka amerykańska tworzy 3,5 mln nowych miejsc pracy rocznie pomimo recesji technicznej od początku 2022 r. i wyższego poziomu zatrudnienia w okresie przed pandemią. Stopa bezrobocia wzrosła do 3,7% z 3,5% w poprzednim miesiącu, ale za nią nastąpiła stopa uczestnictwa, która wzrosła do 62, % z 62,1% w lipcu. Płace godzinowe wzrosły o 5,2% rok do roku i 0,3% miesiąc do miesiąca w porównaniu do konsensusu odpowiednio 5,2% i 0, %. Wzrost podaży pracy (blisko 800 tys. osób) w związku z wejściem na rynek pracy, zwłaszcza wśród najbardziej aktywnych grup wiekowych biernych zawodowo, zmniejszy presję inflacyjną. Jednocześnie słabszy wzrost zatrudnienia i umiarkowany wzrost płac wskazują na słabnącą presję popytową.Świadczą o tym m.in. piątkowe dane o zamówieniach na dobra trwałe. Według ostatecznych wyników spadły one o 0,1% miesiąc do miesiąca ze wstępnych szacunków na poziomie 0,0%, po czym nastąpił wzrost o 2,0% w czerwcu. Choć inne dane dotyczące wzrostu wakatów na rynku pracy JOLTS wskazują na wzrost presji na rynku pracy (na 1 bezrobotnego przypadają jeszcze 2 wakaty), ludzie naturalnie Pytają, czy sygnał jest trwały. Piątkowe dane nie wpłynęły istotnie na rynkową wycenę ruchu stóp procentowych Fed. Rynek symetrycznie przewiduje wzrosty o 50 pb i 75 pb. Na decyzję Fed może wpłynąć przyszłotygodniowa inflacja CPI. Biorąc pod uwagę szybkie tempo wzrostu PKB w III kw. i inflację CPI powyżej 8% r/r, spodziewamy się wzrostu o 75 pb na posiedzeniu Fed 13 września i słabszej kontynuacji na kolejnych posiedzeniach. UE: Komisja Europejska zasygnalizowała ograniczenie ceny gazu dostarczanego przez Rosję rurociągiem, Rosja zawiesiła dostawy przez Nord Stream 1 Przewodniczący Komisji Europejskiej U. von der Leyen powiedziała podczas wizyty w Niemczech, że nadszedł czas, aby wprowadzić górną granicę ceny rosyjskiego gazu dostarczanego do Europy gazociągiem. Powiedziała, że ​​będzie to odpowiedź na rosyjskie manipulacje cenami gazu. W odpowiedzi Rosja całkowicie zawiesiła dostawy gazu do Europy za pośrednictwem gazociągu Nord Stream 1, nowego gazociągu, który był ostatnio używany tylko w około 20% czasu. Jednocześnie rzecznik Kremla zapowiedział, że przestanie sprzedawać ropę krajom, które nakładają limity cenowe na rosyjskie źródła energii. Eurostat: Inflacja PPI blisko 0% r/r Eurostat podaje, że w lipcu PPI wzrósł o ,0% r/r i 37,9% r/r, przy konsensusie odpowiednio 3,7% i 37%, 3%, a po wzroście o 1,3% miesiąc do miesiąca oraz 36,0% rok do roku w czerwcu. Na wzrost PPI duży wpływ miały rosnące ceny energii, w tym rekordowo wysokie ceny benzyny. Silny wskaźnik PPI pokazuje nieunikniony wpływ rosnących kosztów produkcji na konsumentów. Według najnowszych wyników inflacja HICP w strefie euro wyniosła 9,1% rok do roku. Niemcy: trzeci pakiet antyinflacyjny o wartości 65 mld euro Kanclerz Niemiec O. Scholz zapowiada porozumienie koalicji rządowej w sprawie pakietu antyinflacyjnego o wartości 65 mld euro (1,6% PKB). Poprzednie dwa pakiety mają łączną wartość 30 miliardów euro i koncentrują się na zapewnieniu wsparcia finansowego najbiedniejszym gospodarstwom domowym.Pomoc jest udzielana obywatelom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i przedsiębiorstwom energochłonnym ze względu na wysokie ceny energii, m.in. poprzez obniżenie opłat za transport publiczny i obniżenie podatków dla firm. Pakiet oferuje m.in. wypłatę jednorazowych zasiłków w wysokości 300 euro dla emerytów i 200 euro dla studentów, odnowienie dodatku mieszkaniowego w wysokości 700 000 euro. do 2 mln osób otrzymujących świadczenia, obniżone składki na ubezpieczenie społeczne dla osób zarabiających poniżej 2 000 euro miesięcznie, zwiększone odliczenia rodzinne, obniżone stawki VAT dla restauracji i barów, wykorzystanie wsparcia kredytowego dla przedsiębiorstw. Pakiet ten będzie finansowany (w części) z podatku od nadwyżki zysków przedsiębiorstw energetycznych. Niemcy zachęcałyby do wprowadzenia takiego rozwiązania na szczeblu UE. Jednocześnie rząd niemiecki zapowiedział wprowadzenie pułapu cen energii elektrycznej i rozpoczął prace nad ustaleniem limitów zużycia gazu ziemnego. Znaczenie ogłoszonego pakietu i możliwe opóźnienia we wdrażaniu poszczególnych rozwiązań związanych z: limit cenowy sugeruje, że może w niewielkim stopniu uchronić niemiecką gospodarkę przed recesją w drugiej połowie 22.Przyszły tydzień na kluczowych rynkach: Nowy premier Wielkiej Brytanii i posiedzenie EBC ds. życiaProcedura wyboru premiera Partia Konserwatywna kończy się dzisiaj. Faworytką jest była minister spraw zagranicznych Liz Truss, która była rywalką byłego ministra skarbu Rishi Sunaka. L. Truss zapowiedział rozbudowany pakiet podatkowy w celu zwalczania nadchodzącej recesji. Spotkanie EBC w czwartekbędzie w centrum uwagi uczestników rynku finansowego. Spodziewamy się, że stopa EBC wzrośnie o 50 punktów bazowych, ale podwyżka o 75 punktów bazowych jest niewiele mniej realistyczna. Konsensus zakłada wzrost o 75 pb po wzroście o 50 pb w lipcu. Możliwość znacznego wzrostu sugerują moje ostatnie komentarze. Schnabel z Zarządu EBC. Wskazała na wysoką inflację i ryzyko jej spadku poniżej oczekiwań oraz konieczność kontynuacji cyklu podwyżek stóp EBC nawet w momencie wejścia strefy euro w recesję. Wcześniej z pasją wygłosił prezes Banque de France F. Villeroy. Inne wydarzenia w tym tygodniu to: Poniedziałek: Producenci ropy OPEC spotykają się i prawdopodobnie utrzymają lub nieznacznie zmniejszą obecne kwoty produkcyjne, prawdopodobnie z powodu prawie 8-procentowego spadku cen ropy Brent w zeszłym tygodniu do 93 USD za baryłkę. Wtorek: Zamówienia przemysłowe w Niemczech od lipca. Spodziewamy się 1% spadku miesiąc do miesiąca po spadku o 0, % w czerwcu Środa: Produkcja przemysłowa w Niemczech w lipcu. Spodziewamy się, że czerwiec spadnie o 1,0% i 2,0% r/r po 0, % i -0, % w czerwcu.W tym dniu zostaną ogłoszone wystąpienia przedstawicieli Fed. Czwartek: posiedzenie i decyzja EBC. Przemawia prezes Fed J. Powell. Piątek: Przemówienia urzędników Fed.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.