Podwyżka stóp Europejskiego Banku Centralnego oczekiwana w czwartek 21 lipca 2022 r.

  • ogłoszenie ma nastąpić o godzinie 12:15 GMT (zwróć uwagę na nowe zaplanowane godziny)
  • konferencja prasowa odbędzie się o 12:45 GMT

Wcześniej:

Podwyżka stóp oczekiwana przez Europejski Bank Centralny w tym tygodniu jest nieistotna

  • Goldman Sachs zapowiada podwyżkę stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym
  • Newsquawk Week Ahead – Najważniejsze informacje: EBC, BoJ, dane o inflacji UK/CA/NZ, debaty w Wielkiej Brytanii
  • EBC zasygnalizuje koniec ery w tym tygodniu; Spodziewaj się 25 pb, ale więcej nie jest nie do pomyślenia – BofA

Dodanie kilku dodatkowych fragmentów.

To za pośrednictwem Société Générale:

  • Pierwsza podwyżka stóp od 11 lat (25 pb) zostanie ogłoszona.
  • Uruchomiony ma zostać mechanizm przeciwdziałania fragmentacji, aby wesprzeć słabsze kraje.
  • Chociaż ryzyko dla wzrostu wzrosło, na razie prognozy dotyczące ewentualnej podwyżki o 50 pb we wrześniu prawdopodobnie się utrzymają, częściowo w związku z faktem, że prognoza inflacji będzie musiała zostać ponownie zrewidowana w górę we wrześniu, przynajmniej przy w odniesieniu do krótkoterminowych. Nie zostaną przedstawione żadne nowe prognozy pracownicze, ale zaktualizowana ocena może wskazywać na dużą niepewność, w szczególności co do sytuacji w zakresie dostaw energii. Zagrożenia dla inflacji utrzymują się w górę, podczas gdy zagrożenia dla wzrostu utrzymują się w dół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.